100%

Provide liquidity and get paid

Obezbedite likvidnost i budite plaćeni
VowUp '23 (Passcode - 4273)

Ekosistem

The Last Network funkcioniše kao decentraizovani dobavljač likvidnosti za Vow ekosistem. Trenutno smo u fazi pripreme pred izlaska na tržište koj se očekuje decembra 2022.

Liquidity pool

Kao nezavisni dobavljač likvidnosti, prikupljate dnevni prinos od vašeg uloga i vcurrency-a. Tokeni se drže u Uniswap-u pod vašim privatnim ključem.

Mreža

Koristite svoje veze i uticaj da pomognete u razvoju The Last Network-a. Uključite više dobavljača likvidnosti da biste osvojili dodatne nagrade.
📸 Slike sa VowUp '23 🎉 (Passcode - 4273)
Vidi Galeriju